สังคมศึกษา ป.5
สารบัญ  
แนะนำการเรียน สถานภาพ-บทบาท, สิทธิ-เสรีภาพ, พลเมืองดี การปกครองส่วนท้องถิ่น, บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร สินค้าและบริการ, ผู้บริโภค, สถาบันการเงิน, สินเชื่อ
ทฤษฎีใหม่-สหกรณ์-ชุมชนกับเศรษฐกิจพอเพียง พุทธประวัติ ชาดก, พุทธสาวก หลักธรรม
วันสำคัญ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว
มรดกโลก เอกลักษณ์ไทย ทบทวน และแบบทดสอบ  
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer