ประวัติศาสตร์ ป.1
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) ประวัติศาสตร์น่ารู้ : ศึกษาประวัติศาสตร์, สุริยะคติ-จันทรคติ, ปฏิทิน วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : เวลากับความเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : การดำรงชีวิตของคนในชุมชน
แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ความเป็นไทย : เอกลักษณ์ชาติไทย, พระมหากษัตริย์ไทย ภูมิปัญญาไทย : ความภูมิใจ
    
    
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer