ประวัติศาสตร์ ป.3
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประวัติศาสตร์น่ารู้ : นับเวลาแบบจันทรคติ-สุริยคติ ประวัติศาสตร์น่ารู้ : การศึกษาเรื่องราวในชุมชน
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : วัฒนธรรมภูมิภาคต่างๆ แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ความเป็นไทย : กษัตริย์ไทย, บุคคลสำคัญ
ภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วัฒนธรรมชุมชน   
    
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer