คอมพิวเตอร์ ป.2
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้จักคอมพิวเตอร์ การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และอินเทอร์เน็ต
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 โปรแกรม WordPad (การจัดการข้อความ) การสร้างงานด้วยโปรแกรม WordPad ทบทวน และแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2
    
    
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer