คอมพิวเตอร์ ป.4
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้จักคอมพิวเตอร์ ไฟล์และโฟลเดอร์ (การสร้าง, การลบ, การเรียง, การคัดลอก) ไฟล์และโฟลเดอร์ (การย้าย, การเปลี่ยนชื่อ, สร้างชอร์ตคัท)
โปรแกรม Microsoft Word แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) โปรแกรม Microsoft Word (เครื่องมือรูปภาพ)
โปรแกรม Photo Scape (ตกแต่งภาพ) สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word  
    
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer