คอมพิวเตอร์ ป.6
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) เทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนผังความคิด, ภาพร่าง 3 มิติ อินเทอร์เน็ต โปรแกรม PowerPoint
เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft PowerPoint สร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 2   
    
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer