งานบ้าน ป.1
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) แนะนำการเรียน / ทดสอบก่อนเรียน งานบ้าน : ดูแลเสื้อผ้า โต๊ะ อุปกรณ์การเรียน งานบ้าน : ทำความสะอาดบ้าน, อุปกรณ์ประกอบอาหาร
งานเกษตร : การเลี้ยงสัตว์, การเพาะปลูก ทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ : ข้อมูล งานประดิษฐ์
งานช่าง : วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ   
    
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer