งานบ้าน ป.3
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) แนะนำการเรียน / ทดสอบก่อนเรียน งานบ้าน : ทำความสะอาดห้องน้ำ-เครื่องเรือน งานบ้าน : การเลือกเสื้อผ้า, ดูแลซ่อมแซมเสื้อผ้า
งานบ้าน : การเลือกซื้ออาหารสด ผักผลไม้ งานเกษตร : เครื่องมือเกษตร, ปลูกพืชผักสวนครัว ทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ : ข้อมูล เทคโนโลยี
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ งานบ้าน : การเย็บ ซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว  
    
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer