งานบ้าน ป.4
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) งานบ้าน : ดูแลรักษาเสื้อผ้า, จัดโต๊ะ, จัดกระเป๋า งานบ้าน : มารยาทในสังคม, ดูแลสมบัติส่วนรวมในโรงเรียน งานบ้าน (ประกอบอาหาร), งานเกษตร (เครื่องมือเกษตร, ไม้ดอกไม้ประดับ)
ทบทวนและทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ชำนาญการงานช่าง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ธุรกิจสำคัญ วิถึไทยในอาชีพ
    
    
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer