งานบ้าน ป.5
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) งานบ้าน : ของใช้ส่วนรวม, มารยาทในครอบครัว งานบ้าน : การซักผ้า-รีดผ้า-ซ่อมแซมเสื้อผ้า, บัญชีครัวเรือน งานบ้าน (การถนอมอาหาร), งานเกษตร (ดินปุ๋ย, พืชผักสวนครัว)
ทบทวนและทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน ภาคเรียนที่ 2 เกษตรแบบไทยไทย ชำนาญการงานช่าง
การออกแบบและเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ธุรกิจสำคัญ วิถึไทยในอาชีพ
    
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer