งานบ้าน ป.6
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) งานบ้าน : ทำความสะอาดบ้าน, มารยาทในการทำงาน, เลือกซื้ออาหาร งานบ้าน : มารยาทในการรับประทานอาหาร, การซ่อมแซมเสื้อผ้า งานเกษตร : การปลูกพืช, ดินและปุ๋ย, การเลี้ยงสัตว์
ทบทวนและทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ชำนาญการงานช่าง เทคโนโลยีและงานประดิษฐ์
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ธุรกิจสำคัญ วิถึไทยในอาชีพ 
    
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer