รายงานสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ http://edltv.thai.net

ปี 2556
 
 
 
 
 
ปี 2555
 
 
ปี 2554
 
 
 
ปี 2553
 
 
 
 
 
 
ปี 2552
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
สถิติการเข้าชม

สถิติแต่ละเดือน
สถิติแต่ละเดือน

สถิติแต่ละชั้น
สถิติแต่ละชั้น

สถิติแต่ละประเภทสื่อ
สถิติแต่ละประเภทสื่อ

สถิติแต่ละสื่อยอดนิยม
สถิติแต่ละสื่อยอดนิยม